CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

3-assen-project

Reacties uitgeschakeld voor 3-assen-project

Door de fractie zijn maandag 27 juni in de raad vragen gesteld over de verkeersafhandeling in het weekend van 25 en 26 juni. Een betonstort aan de Hofkampweg, het Van Landschot open en een actiedag op Duinrell zorgde voor veel omleidingen en extra verkeer. Het CDA heeft het college gevraagd of alle kosten die gemoeid zijn met omleidingen door activiteiten, anders dan voor werken van de gemeente zelf, verhaald worden. Bij monde van de burgemeester heeft het college verklaard dat deze kosten inderdaad bij derden verhaald worden.

Inmiddelsis op maandag 27 juni het laatste wegtracé van het project 3-assen vrijgegeven voor het verkeer. Het verheugt de CDA fractie zeer dat dit project nu tot een afronding komt. Alleen nog wat asfalteren eind augustus begin september en dan is dit project waarbij drie wethouders namens het CDA betrokken waren voltooid. Een van de grootste ingrepen in de Wassenaarse infrastructuur in de laatste 20 jaar is daarmee gerealiseerd . Hans Klooster, Nico Alkemade en Dienke Dekker hebben heel veel inzet getoond om alles in goede banen te leiden. Namens de CDA fractie bedankt voor die inzet en het behaalde resultaat. Op een gepast moment zullen wij dit met hen vieren en onze waardering nogmaals uitspreken.

namens de CDA fractie

Rob Gussekloo

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten