CDA Wassenaar

Ellen Klaver-Asscheman

Geboortedatum: 28-4-1954
Adres : van Polanenpark 111
Postcode: 2241SH Wassenaar
Email: ellen.asscheman@gmail.com
Telefoon: 06-50423040

 

Opleiding:
Lerarenopleiding
Opleiding pedagogiek
Opleiding Remedial Teacher
Opleiding coach

 

Huidig beroep:
Eigenaar praktijk voor remedial teaching en coaching
Begeleider van kinderen met leer en gedragsproblemen
Coach voor kinderen en volwassenen
Free lance journaliste

 

Vorige banen:
Lerares AVO vakken
Lerares BO
Onderwijsadviseur

 

Nevenfuncties/vrijwilligerswerk heden en verleden:

 1. Bestuursconsulent van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te tants Christelijk Onderwijs te Wassenaar.
 2. Bestuurslid van sportvereniging WZK
 3. Bestuurslid Wassenaarse Peuterspeelzalen
 4. Vice Voorzitter van Wassenaer van Obdamscoutinggroep
 5. Lid diverse medezeggenschapsraden
 6. Voorzitter bewonersvereniging Weteringoever
 7. Voorzitter “the New Voices” (st.Jozef parochie)
 8. Voorzitter wijkvereniging Groot van Polanen
 9. Lid van de WMO-adviesraad van de gemeente Wassenaar.
 10. Secretaris/penningmeester stichting Österreich Kultur und Wirtschaft.
 11. Voorzitter van het debutantencomité van het “Wiener Ball” Nederland.
 12. Secretaris Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden Den Haag e.o.
 13. Mentor verpleeghuis Willibrord
 14. Lid van de cliëntenraad stichting SWZ (verpleeghuizen)
 15. Lid van de commissie Ethiek en Religie SWZ
 16. Lid van de klankbordgroep zelfsturing SWZ
 17. Bestuurslid regionale omroep Midvliet

 

Motivatie om actief te zijn voor het CDA:
Als rasechte Wassenaarse zet ik mij graag in voor de belangen van de Wassenaarders vanuit de Christelijke traditie, waarop onze samenleving is gestoeld.

 

Mooiste plek in Wassenaar:
Te veel om op te noemen !