CDA Wassenaar

Henk Tukker

Geboortedatum: 17-11-1985
Adres: Dirk de Raetlaan 6
Postcode: 2241 RE
Email: henktukker@hotmail.com
Telefoon: 06-25448187
Opleiding: Commerciele Economie / Bedrijfskunde

Huidige/laatste beroep:
Werkzaam op de afdeling Krediet Risico Management bij Rabobank Katwijk

Nevenfuncties/vrijwilligerswerk:
– Actief binnen het jongerenwerk van de Messiaskerk.
– Hoofdleiding voor het jaarlijks terugkerende Hemelvaartskamp, waarbij we met 60 jongeren op kamp gaan.
– Ik heb samen met een mede student een site opgezet waarbij wij aanbiedingen bundelen en deze aanbieden op internet.
– Verschillende jaren vrijwilliger bij reizen van World Servants.

 Motivatie om mij in te zetten voor Wassenaar:
De motivatie om mij in te zetten voor het CDA komt voort uit het feit dat we met elkaar samenleven en daarbij met elkaar keuzes moeten maken die belangrijk zijn voor Wassenaar. Hierbij wil ik mijn steentje bijdragen.

Ambitie als (kandidaat-)raadslid:
Ik ben geinteresseerd in de politiek, omdat ik het erg belangrijk vind dat jongeren binnen wassenaar gehoord worden. Maar ook dat er voor hen voorzieningen getroffen worden, zodat ze in een goed leefbare gemeente kunnen wonen. Het is erg belangrijk dat Wassenaar oog houd op de verschillende groepen binnen de gemeente.
Daarbij vind ik het ook belangrijk dat we als Wassenaarders het ego van onszelf opzij zetten en deel willen zijn van een gemeenschap waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Hierin dient de gemeente de inwoners uiteraard te faciliteren.

Mooiste plek in Wassenaar:
Het is lastig om hierbij één plek te noemen omdat Wassenaar het voorrecht heeft zeer veel mooie plekken te herbergen. Maar als ik dan moet kiezen dan zijn de duinen en het strand de mooste plek. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze midden in de randstad wonen en nog zoveel groen om zich heen hebben. En dat moeten we vooral zo houden.