CDA Wassenaar

Wethouder

Bert Doorn

Bert is als Wassenaarder actief in maatschappelijke organisaties in ons dorp. Zo was hij voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar, inmiddels omgevormd tot een brede welzijnsorganisatie met de naam SMOW, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar. Daarnaast was hij voorzitter van het Bestuur van het Adelbert College en voorzitter van de plaatselijke CDA afdeling.

Hij is internationaal bedrijfsjurist en werkte in die hoedanigheid voor VNO-NCW in Den Haag. Zijn politiek ervaring deed Bert Doorn als lid van het Europees Parlement waar hij zich onder meer bezighield met budgetcontrole, interne markt en juridische zaken. In 2012 behaalde hij zijn diploma mediation.
Bert Doorn (1949) is getrouwd en heeft drie zoons.