CDA Wassenaar

Eppe Beimers

Eppe Beimers (1951) heeft veel ervaring in de rijksdienst, met name op het terrein van de vormgeving van financiële en bestuurlijke verhoudingen binnen Nederland. Eppe was tussen 2002-2010 wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Eppe is jurist en lid van het CDA.

Eppe Beimers krijgt in zijn pertefeuille te maken met  financiën en verkeer en vervoer, 2e loco-burgemeester
financiën en belastingen, grondexploitatie, verkeer en vervoer, Rijnlandroute, subsidiebeleid,
vrijwilligersbeleid, ICT/aanbestedingen, (voordracht) lid algemeen bestuur Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, (voordracht) lid dagelijks bestuur GR Duivenvoorde