CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Brede School; samen sterk met de jeugd.

Reacties uitgeschakeld voor Brede School; samen sterk met de jeugd.

In de Carrousel van maandag 22 oktober j.l. stond de Brede School op de agenda.

Dankzij een uitstekende presentatie over de Brede School door mevr. Carla Scheffer kregen de aanwezigen een duidelijk beeld over het doel, het beoogde effect en de visie op de Brede School. Doel is de jongeren (van 2-18 jaar) volop de ruimte te geven voor hun ontwikkeling door een actief en samenhangend onderwijsbeleid en het beoogde effect om met de Brede School als netwerkor-ganisatie, op  een efficiënte, effectieve en laagdrempelige wijze de vele organisaties door samenwerking het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van alle Wassenaarse kinderen te realiseren. Van visie is sprake als er een hecht samenwerkingsverband is tussen scholen, organisaties en instellingen. In Wassenaar zijn de (9) scholen reeds vertegenwoordigd in een scholencollectief en kent ons dorp een eigen SchoolAdviesDienst, vele sportverenigingen, een muziekschool, een bibliotheek e.a. voorzieningen. Er zal een coördinator worden aangesteld die al deze mogelijkheden gaat inventariseren. Daarna gaan er 3 combifunctionarissen uitvoering geven aan het werken in bijv. het onderwijs + sportactiviteit of + cultuur of + welzijn. De financiële bijdrage vanuit het Rijk is via een Impulsregeling 40% (€ 61.280,–) en de gemeente zou dan € 91.920,– investeren om deze 3 combifunctionarissen te betalen. Vraag is evenwel, zijn er 3 combifunctionarissen in onze gemeente nodig ? Wie betaalt de coördinator ? Het CDA heeft in afwachting van de beantwoording van de wethouder gesteld akkoord te gaan met de inhoud van de nota “De Brede School biedt kinderen meer kansen”, maar zal na de reactie van de wethouder haar mening kenbaar maken over het al dan niet akkoord gaan met het gevraagde budget van € 153.200,–.

Dineke den Hartog.

Raadslid.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten