CDA Wassenaar

Burgerkracht

Reacties uitgeschakeld voor Burgerkracht

Uitnodiging: Burgerkracht
Wat: Inspiratiebijeenkomst
Wanneer: 30 januari
Wie: Inwoners van de gemeente Wassenaar
Waar: Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2, Wassenaar

 

Decentralisatie, Participatiesamenleving, Jeugdwet, Wmo. Zomaar enkele termen die de afgelopen jaren vaak vallen. Wat er nu allemaal precies gaat gebeuren, is nog niet eens helemaal bekend, maar feit is dat er veel gaat veranderen. Momenteel is de gemeente Wassenaar zich aan het voorbereiden op de verschillende taken die worden overgeheveld
vanuit het rijk. Ondertussen bundelen de burgers hun kracht en komen steeds meer initiatieven van de grond die ervoor zorgen dat iedereen, van jong tot oud, kan blijven meedoen in de samenleving.

 

De gemeente heeft enkele initiatiefnemers uitgenodigd om zichzelf en de inwoners van Wassenaar te laten inspireren. Waarom hebben ze dit initiatief genomen? Wat hadden ze nodig? Hoe kan de gemeente bijdragen? Hoe loopt het initiatief? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen? Behoor ik misschien tot de doelgroep?
Enkele vragen die we gedurende de inspiratiebijeenkomst op 30 januari kunnen stellen aan burgers die zelf het initiatief hebben genomen iets voor de mensen om hun heen te betekenen. Daarnaast heeft u de gelegenheid enkele vragen te stellen aan wethouder Koser Kaya over de ontwikkelingen binnen de gemeente op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

 

Hieronder vindt u het programma voor de avond. U bent van harte welkom. Graag ontvangt de gemeente uw aanmelding via HCremers@werkorganisatieduivenvoorde.nl. Via dit e-mailadres kunt u tevens vragen stellen.

 

PROGRAMMA

19.30-20.00 uur Ontvangst
20.00-21.00 uur Plenair gedeelte
20.00-20.10 uur Welkomstwoord door wethouder Koşer Kaya
20.10-20.30 uur Burgerparticipatie
20.30-21.00 uur Plenaire gesprekken met initiatiefnemers
21.00-21.30 uur Rondetafelgesprekken
Informele gesprekken met initiatiefnemers
21.30-21.45 uur Afsluiting
Plenaire afsluiting van de avond
21.45-22.15 uur Drankje
29 januari 2014

‘Burgerkracht geeft energie’
Op donderdag 30 januari vond er een inspirerende avond plaats in het Rode Kruis gebouw. Inwoners van Wassenaar gingen met elkaar in gesprek over verbondenheid met elkaar, initiatieven die dat met zich meebrengt en wat die initiatieven op kunnen leveren. Wethouder Koşer Kaya concludeerde aan het einde van de avond dat er in Wassenaar veel burgerkracht wordt tentoongesteld. De buurtverengingen spelen
hier een cruciale rol bij.

Voor een volle zaal opende de wethouder met haar zienswijze op burgerkracht: ‘We hebben het allemaal wel eens druk, maar het geeft ook energie als je iets voor elkaar kunt betekenen.’ Vervolgens kwamen twee mooie burgerinitiatieven voor het voetlicht. Eveline van de Kamp vertelde bevlogen over de manier waarop in haar flat de sociale cohesie tot stand is gebracht, wat deze sociale cohesie betekent en waarom het belangrijk is dat het blijft. Zij ziet in de versobering van de zorg een kans om weer ‘samen’ te leven. Hanneke Pronk, contactpersoon van ruilnetwerk Lets in Wassenaar, wist een ieder te boeien door het systeem van ruilen van diensten met gesloten beurzen uiteen te zetten.

Rondetafelgesprekken

In de rondetafelgesprekken werd duidelijk dat er in Wassenaar al erg veel gebeurt zonder dat de gemeente of andere overheid er aan te pas komt. Wel werd aan de gemeente meegegeven dat burgerkracht geen taak of opdracht moet zijn, maar dat het alleen werkt wanneer het uit de gemeenschap zelf komt. Na enkele goede gesprekken en pittige discussies sloot de wethouder af met de woorden: ‘Het begint met een goede buur te zijn.’

31 januari 2014

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten