CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA: Besluit Rijnlandroute hoopgevend

Reacties uitgeschakeld voor CDA: Besluit Rijnlandroute hoopgevend

 De CDA-fractie in Wassenaar is positief dat het plan om de Rijnlandroute dwars door de Ommedijkse polder te laten lopen, definitief van de baan is. Goed nieuws voor Wassenaar volgens het CDA en een mooi resultaat van een intensieve lobby.

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat minister Eurlings het belang van de Rijnlandroute onderschrijft en voor de realisatie een bedrag van 422 miljoen euro wil bijdragen. Daarbij werd vastgelegd dat de Rijnlandroute tussen Katwijk en de A44 gerealiseerd zal worden door een verbreding van de Tjalmaweg (N206). Daarmee is zeker gesteld dat een weg dwars door de groene buffer (de zgn. Buitenom-variant) niet meer als een serieuze optie wordt gezien. Ook is er afgesproken dat er bij Maaldrift een tunnel wordt aangelegd, zodat de Rijnlandroute de A44 ondergronds gaat kruisen.

Het CDA heeft altijd als uitgangspunt gehanteerd dat er geen groot verkeersknooppunt mag komen bij Maaldrift, het smalste deel van de toch al kwetsbare groene buffer. Die voorwaarde zal Wassenaar onverkort moeten handhaven.

Het besluit roept echter ook vragen op en de strijd om een goede Rijnlandroute is volgens het CDA dan ook nog lang niet gestreden.

De totale kosten van een goede inpassing zijn namelijk 844 miljoen euro. Naast de 422 miljoen euro van het Rijk, dragen de provincie en de regio 135 miljoen bij zodat er nog een tekort gedekt moet worden van 287 miljoen euro. Om die reden wordt onder meer overwogen om de weg gefaseerd aan te leggen. Volgens het CDA mag die fasering er in geen geval toe leiden dat de verkeersdruk op de Wassenaarse wegen nog verder toeneemt. “Eerst bewegen, dan bouwen” is en blijft het uitgangspunt.

Komende maanden zullen de plannen voor het tracé en de financiering verder worden uitgewerkt. Voor het CDA is alle reden om de plannen nauwlettend te blijven volgen en de Wassenaarse belangen actief en op alle niveaus te blijven uitdragen.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten