CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA blijft strijden voor armoedebestrijding en duurzaamheid.

Reacties uitgeschakeld voor CDA blijft strijden voor armoedebestrijding en duurzaamheid.

Op 3  november 2010 heeft de raad unaniem een motie aangenomen om duurzaam beleggen mogelijk te maken. Tot op heden heeft het college deze opdracht van de raad niet uitgevoerd. Het CDA is van mening dat nu echt actie ondernomen moet worden. De gemeente heeft bijna 60 miljoen uitstaan op bankproducten en beleggingen . Het CDA vraagt om nu werk te maken van de opdracht daarvan een deel te beleggen in duurzame producten,  zodat b.v. microkredieten verstrekt kunnen worden om armoede in de wereld te bestrijden. De gemeente loopt daarbij geen financieel risico dus ; DOEN!

 

De aangenomen motie;

De raad der gemeente Wassenaar, in vergadering bijeen op 3 november 2010;

 constaterende dat:

– enkele gemeenten zoals Voorschoten een deel van hun beleggingen op een duurzame manier uitvoeren waaronder duurzame projecten in ontwikkelingslanden;

– bij de selectie van ondernemingen waarin volgens deze aanpak wordt belegd, twee richtingen zijn te onderscheiden: uitsluiting van bepaalde ondernemingen of het selecteren van de beste ondernemingen van een bepaalde categorie (een combinatie van beide methoden komt ook voor);

– via een duurzaam beleggingsfonds de gemeente kan investeren in ondernemingen die zich bewust zijn van het milieu en van de wereld waarin wij wonen;

– gekeken wordt naar de mensenrechten, het milieu en goed bestuur;

– uit twee onderzoeken van de universiteiten van Rotterdam en Maastricht blijkt dat duurzaam beleggen “ten minste” hetzelfde rendement oplevert als traditioneel beleggen;

– van belang is dat de hoofdsom kan worden gegarandeerd en de gemeente een gegarandeerd rendement kan krijgen, want het gaat ten slotte om gemeenschapsgeld;

– de gemeente veel waarde hecht aan duurzaamheid in het beleid en in de uitvoering van gemeentelijke taken en als Millenniumgemeente ingeschreven staat en dus een verantwoordelijkheid heeft;

 draagt het college van B&W op om:

– een deel van de beleggingen duurzaam te doen zijn;

– uiterlijk in april 2011 voorstellen aan de raad voor te leggen, waarin duurzaam beleggingsbeleid wordt vastgesteld;

 en gaat over tot de orde van de dag.

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten