CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA eens met experiment afsluiten Vorenbroekstraat

Het verkeer moet volgens  de VVD raadslid Erwich zich vrij kunnen bewegen en niet gehinderd worden door  verkeersafsluitingen. Op zich een wonderlijke stelling  maar  misschien wel begrijpelijk voor een partij die vooral staat voor de belangen van automobilisten. Geen belemmeringen en zo hard mogelijk  rijden maakt ons blijkbaar tot gelukkige  inwoners van Wassenaar. Het CDA staat voor veiligheid in het verkeer. Ingrijpen  in de verkeersstromen rond de Vorenbroekstraat was noodzakelijk omdat een nieuwe  sluiproute was ontstaan waardoor het woongenot van de bewoners van deze  nieuwe straat  werd geschaad en de verkeersveiligheid in het geding was. Het besluit tot het  afsluiten is in goed overleg met de bewoners van de straat  genomen.  Afhankelijk van de resultaten van dit experiment kan een definitief verkeersbesluit genomen worden.

Deel dit artikel!

1 Reacties

  1. Annelies Groenewegen (Oostdorp Leeft) 11 mei 2012 at 21:14

    Verwonderlijk vind het dat Ankie Erwich wonende aan de Seringenlaan komt met de uitspraak dat de paaltjes aan de Vorenbroekstraat verwijderd moeten worden. Allereerst is het een proef van 1 jaar!!!!! Geef de voorstanders nu een kans in de proefperiode. Verder vraag is me af Is Ankie zich bewust van wat er zich zo al over de Zonneveldweg begeeft en in de loop van tijd bijkomt! We praten over sporters van Blauw Zwart en de Multivereniging de Kieviten en in het voor en najaar gymlessen van het Aldelbert. De BSO op het voetbalveld die binnenkort wordt uitgebereid. De SJW die zich aan de Mansveltkade gaat vestigen. Het sluipverkeer uit Katwijk en niet te vergeten onze ruim 550 wijkgezinnen die voor een groot deel via deze weg in en uitrijden. Als dan via de Vorenbroekstraat (een weg zonder verkeersremmende maatregelingen) alvast een stuk snel gereden kan worden door sluipverkeer en de bedrijven op de Verlengde Hoge Kleij begrijp ik niet waar Ankie over praat. Als ik bedenk dat de Seringenlaan aan eenzijde is afgesloten voor autoverkeer (ri Deijlerweg) en aan de andere zijde via de doorgaande route 2 drempels genomen dienen te worden om op de Seringenweg te komen, begrijp ik haar betoog niet. Wij willen dan ook zeker met haar in gesprek om onze visie toe te lichten. Mogelijk zullen wij met haar gaan kijken op deze kruising. Ankie is nog niet klaar met Comite Oostdorp Leeft en wij zijn blij dat het CDA hier anders overdenkt. Wij verwachten dan ook van jullie zijde de nodige steun om de gerealiseerde proef doorgang te laten vinden en hopelijk over een jaar definitief te maken.

    Annelies Groenewegen
    Secr. Oostdorp Leeft