CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA fractie blijft staan achter advies en intenties informateur Joop v.d. Berg.

Reacties uitgeschakeld voor CDA fractie blijft staan achter advies en intenties informateur Joop v.d. Berg.

De formatie van een nieuw college is de volgende fase ingegaan. Nadat WatWassenaarWil  het advies van informateur Joop v.d.  Berg naast zich neer had gelegd werd een verkenner door WWW ingezet om andere opties te verkennen. Duidelijk werd al snel dat voor WWW slechts één optie haalbaar is en dat is een coalitie waarin in iedergeval het CDA is opgenomen en waarin voor de VVD geen plaats is. WWW kan naar eigen zeggen een draai richting VVD niet uitleggen aan haar kiezers. Op zich begrijpelijk maar voor het CDA natuurlijk geen reden om af te stappen van het advies van informateur v.d.  Berg. Een breed gedragen college is voor het CDA nog steeds de beste optie om Wassenaar gedurenede ruim een jaar zakelijk te besturen en verzoening binnen de raad tot stand te brengen.   Het aansluitende, in het afgelopen weekend genomen   initatief van de VVD om een raadsprogramma te schrijven waarin de bestuurlijke doelen en de resultaat-afspraken staan voor een college in de periode van nu tot maart 2014 wordt door het CDA ondersteund. Wij hopen dat zoveel mogelijk partijen aansluiten en inbreng willen hebben in dit  raadsprogramma. Als het programma gereed is kunnen daarbij ervaren en  kundige bestuurders gezocht worden.  In het belang van Wassenaar is het noodzakelijk op zo’n kort mogelijk termijn weer een volwaardig college te installeren. Heeft u concrete voorstellen hoe het raadsprogramma er voor de komende maanden uit moet zien of welke politiek / bestuurlijke onderwerpen voor u belangrijk zijn  richt u dan tot de CDA fractieleden. Uw politieke kleur of overtuiging maakt niet uit. Het gaat om Wassenaar en om het realiseren van een goed raadsprogramma en verzoening binnen de raad. Daar hebben wij, zo is gebleken,  meer Wassenaarders bij nodig dan alleen raadsleden.

De fractie van het CDA.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten