CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA houdt vinger aan de pols bij hinder aanleg Rijnlandroute

 

Lokale en Provinciale CDA fracties houden vinger aan de pols bij hinder aanleg Rijnlandroute

De fractie van CDA Wassenaar heeft onlangs nadrukkelijk aandacht gevraagd voor mogelijke hinder voor de inwoners van Wassenaar door de aanleg van de Rijnlandroute. Het gaat hierbij om de gevolgen van de zand –en grondtransporten die nodig zijn voor de aanleg van de Rijnlandroute. Deze transporten worden uitgevoerd door grote, vaak moeilijk wendbare vrachtwagens. De voertuigen zullen over de A44 gaan rijden en daar ongetwijfeld voor overlast en extra vertragingen gaan zorgen. Dit komt vooral doordat ze moeten gaan keren bij Den Deijl.

 

Mede op verzoek van CDA Wassenaar heef de CDA fractie van de Provinciale Staten dit onderwerp aan de orde gesteld. Hierbij is ook het probleem van het keren aan de orde gekomen. Uit de antwoorden van de Gedeputeerde Staten blijkt nu dat de bouwer de keerbeweging nog niet in de praktijk heeft getest. De provincie schrijft hier over het volgende.

 

“De plannen voor zandtransport worden op dit moment nog geoptimaliseerd, waardoor nog niet zeker is welk materieel exact wordt ingezet. Als het uiteindelijke plan voor zandtransport gereed is, wordt dat uitgevoerd en wordt in de praktijk bekeken hoe de verkeersdoorstroming dan blijkt te zijn. Als daar aanleiding voor is, kan dat mogelijk betekenen dat er aanpassingen gedaan worden, hetzij aan de inrichting van de kruising hetzij aan het materieel, hetzij anderszins”.

 

De fracties van het CDA houden dus zowel lokaal als provinciaal de vinger aan de pols. Ze werken hierbij nauw samen. Het is van groot belang dat de hinder van de aanleg van de Rijnlandroute voor de inwoners van Wassenaar beperkt blijft.

 

(tekst: Hubert Schokker is commissielid van het CDA Wassenaar, foto Marjolein Overdevest)

Deel dit artikel!

Laat uw reactie achter