CDA Wassenaar

CDA pleit voor barriers met geluidschermen langs de Rijksstraatweg tussen Rozenweg en Kerkdam.

Wethouder Dienke Dekker en de fractie van het CDA maken  zich samen sterk voor het realiseren van barriers  langs de N44. Naar het oordeel op de CDA fractie kan met het toevoegen van geluidsschermen aan de barriers  het woongenot van de aanwonenden sterk verbeterd worden. Nieuwe barriers en geluidschermen dienen ook de veiligheid van fietsers op de naastgelegen fietsstraat Via 44.

 Het project moet een co-productie worden van de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. Door slim combineren van beschikbare budgetten uit diverse overheidskassen moet het mogelijk zijn in de komende 3 jaar de gewenste voorziening in zijn geheel  te realiseren.  Wethouder Dienke Dekker zal zich daarvoor inzetten.

Deel dit artikel!

3 Reacties

 1. opdam 14 februari 2012 at 18:34

  dit betekent dat de gevelbelasting van de woningen aan de zuid-oost zijde van de weg nog verder omhoog zal gaan.
  Daar deze reeds boven de 70 dB is zal het plaatsen van een scherm aan de westzijde op een juridisch probleem stuiten

 2. Stan Snelleman 23 februari 2012 at 11:38

  De zuid-oost zijde van de Rijksstraatweg, daar woont toch niemand? Het appartementen complex aan de Burgemeester Staablaan staat een paar honderd meter van de Rijksstraatweg en is goed geïsoleerd. Bewoners aan de westkant van de Rijksstraatweg wonen slechts 10 tot 15 meter van de N44. Iedere afname in dB is voor die mensen een pluspunt. Of het toereikend is zal de tijd moeten leren.

 3. Rob 3 mei 2012 at 21:22

  Hallo,

  Ik heb dit punt besproken met de wethouder . Zij nodigt u uit een keer bij haar langs te gaan tijdens het spreekuur op dinsdag op het bouwterrein tunnel. De wethouder is op vakantie van 11 mei tot 26 mei.

  Rob Gussekloo