CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA pleit voor oprichten “ondernemersfonds” in Wassenaar

Reacties uitgeschakeld voor CDA pleit voor oprichten “ondernemersfonds” in Wassenaar

Afgelopen maandag werd in de carrousel de “Detailhandelnota 2012-2022”behandeld. Deze nota geeft een getrouw beeld van de huidige situatie in Wassenaar van t.a.v. de detailhandel, de winkelstand. Door de vele veranderingen in de detailhandel in de afgelopen jaren en de veranderlijkheid in deze sector is de behoefte ontstaan om de visie van de gemeente te actualiseren.

In de nota komt vooral naar voren:

  • Wassenaar kent meer winkelvestigingen dan vergelijkbare gemeenten
  • Wassenaarse winkels zijn relatief kleiner dan in vergelijkbare gemeenten
  •  Wassenaar kent een lagere winkelleegstand dan het landelijk gemiddelde ( maar het zijn nog altijd ruim 16 winkels, dit was in 1999 ook al zo)
  • Wassenaar kent meer horeca zaken dan het gemiddelde in Nederland
  • Een supermarkt in een winkelcentrum heeft voordelig effect op andere winkels
  • Niet dagelijkse boodschappen worden relatief veel in de regio gedaan
  • Het gaat in Wassenaar redelijk goed met de detailhandel, maar het is wel heel hard knokken

Bij de behandeling heeft het CDA gepleit voor het oprichten van een “ondernemersfonds”. Een dergelijk fonds, naar Leids model, wordt door alle ondernemers gesteund middels een klein percentage extra OZB. De meeropbrengst wordt in een fonds gestort dat ten goede komt van alle ondernemers. Het beheer is in handen van een stichting.

Afgelopen maandag waren de vertegenwoordigers van de Wassenaarse winkeliersvereniging aanwezig. Zij zijn zeer enthousiast om mee te werken aan dit initiatief van het CDA.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten