CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA stemt in met Kadernota 2013

Reacties uitgeschakeld voor CDA stemt in met Kadernota 2013

In de raadsvergadering van 2 juli jl. heeft de raad ingestemd met de kaders voor de begroting 2013. Op een aantal punten valt er nog wel wat werk te doen door het college van B&W alvorens alles verwerkt kan worden  in de begroting 2013.  De begroting 2013 wordt behandeld in de raad van 31 oktober. Het gaat daarbij vooral om de financiering van combinatiefunctionarissen . Combinatiefunctionarissen hebben ten doel om sport- en cultuurdeelname van schollgaande jeugd structureel te bevorderen.  De wethouder Sanders kon onvoldoende aannemelijk maken hoe de kosten opgebouwd zijn en welk geld beschikbaar is om deze kosten te dekken. Ook het beleid van de wethouder ten aanzien van een Ondernemersfonds riep veel vragen op. Hij wist echter  onvoldoende duidelijk te maken welke kosten gemoeid zijn met het stichten van dit fonds. Ook daar zal de wethouder op terug moeten komen.  De raad stemde wel in met de organisatie van de onderwijsdag 2013 en stelt daarvoor in principe € 10.000.– beschikbaar.  De begroting 2013 biedt weinig mogelijkheden tot nieuw beleid omdat daarvoor simpelweg het geld ontbreekt.  Ook dient rekening gehouden te worden met kosten als gevolg van het Lente- akkoord waardoor de gemeente wel meer taken krijgt maar minder geld. Het CDA heeft echter het vertrouwen dat Wassenaar sterker uit de crisis komt als nu de juiste keuzes worden gemaakt. Dat kan ook door investeren om onderhoudslasten in de toekomst te verlagen inplaats van rentenieren en dus alle reserves op de bank laten staan. Een goede afweging moet daarover gemaakt worden.  De wethouder financien van Dijk bleek daar graag toe bereid.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten