CDA Wassenaar

CDA verkent samenwerking buurgemeentes

Reacties uitgeschakeld voor CDA verkent samenwerking buurgemeentes

Op een centrale locatie, met een prachtig uitzicht op het groene deel van drie gemeentes, vond onlangs een bijeenkomst plaats van de gemeenteraadsfracties,wethouders en de afdelingsvoorzitters van het CDA uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Naast een hernieuwde kennismaking, was de bijeenkomst vooral gericht op het bespreken van onderwerpen waar alle drie gemeentes mee te maken hebben, zoals de Rijnlandroute, de bezuinigingen en het geplande samengaan van de drie sociale diensten tot één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Door samenwerking kunnen kosten lager worden of kan kwaliteit van dienstverlening beter worden.
Tijdens de zomerperiode, wanneer er geen raadsvergaderingen plaatsvinden, was dit een uitstekend moment om elkaar te treffen. Steeds vaker worden er samenwerkingsverbanden op tal van onderwerpen tussen gemeentes gesloten. Het is daarom van belang om als gemeenteraadsfracties van die gemeentes goed op de hoogte te zijn van de diverse standpunten in de verschillende buurgemeentes. De drie fractievoorzitters, Juliette Bouw CDA-Leidschendam-Voorburg Herman Scholten CDA-Voorschoten en Meindert Stolk CDA-Wassenaar sloten de avond af met belofte dat met deze bijeenkomst een goede stap is gezet naar een intensievere kennisuitwisseling en een goede samenwerking tussen de drie CDA-fracties. Fractievoorzitter Meindert Stolk benadrukte dat de samenwerking tussen de drie gemeenten noodzakelijk is om de gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te behartigen. De openheid en het vele groen kunnen bijvoorbeeld alleen behouden blijven wanneer de gemeenten daarin samen optrekken. Die samenwerking, zo beklemtoonde Stolk, mag niet ten koste gaan van de eigen identiteit van de gemeenten en is wat het CDA betreft dan ook zeker niet de opmaat tot een fusie van de drie gemeenten.

fractievoorzitter Meindert Stolk

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten