CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

We pleiten voor het opknappen van de Wassenaarse haven

Reacties uitgeschakeld voor We pleiten voor het opknappen van de Wassenaarse haven

CDA Wassenaar pleit voor het opknappen van de Wassenaarse haven.

 

Ontwikkeling van de Wassenaarse Haven

De laatste vergadering van de commissie Ruimte & Economie van 25 september stond in het teken van de ontwikkeling van het havengebied. Er werd een presentatie gegeven waarin de vervolgstappen en ambities aan bod kwamen voor vier deelgebieden van de haven. Dit betreft de Kop van de Haven, de Werven, het Hofcampveld en de Wassenaarse watering. Deze mogelijke vervolgstappen waren tot stand gekomen op basis van gesprekken met bewoners en gebruikers van het havenkanaal.

 

Voor het CDA Wassenaar is het belangrijk dat het havengebied wordt verbeterd. We vinden het echter wel belangrijk om te benadrukken dat de gemeente in eerste instantie zelf aan zet is. De gemeente heeft immers meer dan de helft van de stroken langs het kanaal in gebruik en/of verzorgt het onderhoud.

 

Realistische doelen

De presentatie stond bol van de ambities. Het is goed om hierover na te denken. Voor het CDA Wassenaar is het echter vooral van belang dat er realistische doelen worden gesteld. Dit kwam in de presentatie helaas onvoldoende uit de verf. Zo werd de nodige ambitie getoond voor het deelgebied “De Werven-Noord”. Deze plek valt echter samen met het gemeentekantoor. En hiervoor zijn door de gemeente al gevorderde plannen gemaakt. Het is immers de bedoeling om tot één gemeentekantoor voor Wassenaar en Voorschoten te komen. Hoe realistisch zijn de ambities dan?

 

Opknappen op korte termijn

CDA Raadslid Overdevest merkte tijdens de vergadering op dat het verstandig is om op zo kort mogelijke termijn te starten met het opknappen van de Wassenaarse haven. Hij stelde voor om te beginnen met beide zijden van het havenkanaal ter hoogte van het Hofcampveld. Hier is sprake van echt acute problematiek. De kade is verzakt en de tegenoverliggende groenstrook is dichtgegroeid. Ambities zijn mooi, maar laten we vooral ook zo spoedig mogelijk beginnen met het reguliere onderhoud.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten