CDA – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA Wassenaar pleit voor minder verloop bij de vrijwillige brandweer

In de raadsvergadering van 25 januari zijn door de PvdA fractie mondelinge vragen gesteld over de situatie bij de vrijwillige brandweer van Wassenaar. Hieruit kwam naar voren dat er nog steeds ruim voldoende vrijwilligers zouden zijn. De CDA fractie is echter ontevreden met deze beantwoording. Het beeld dat het college schetst is echt te rooskleurig. Het CDA maakt zich serieus zorgen over de toekomst van de vrijwillige brandweer in Wassenaar. Vrijwilligers vormen het anker van de brandweerorganisatie van de veiligheidsregio Haaglanden. Op de gevel van de brandweerkazerne prijkt sinds de zomer echter de uitnodiging : de Brandweer zoekt jou (zie foto). Waarom is deze oproep noodzakelijk?

 

CDA Raadslid Theo Overdevest wil nu weten wat het verloop de laatste vijf jaar was van de vrijwillige brandweer. Het CDA Wassenaar heeft indicaties dat het verloop van de vrijwilligers echt te hoog is. Overdevest wil dan weten waardoor dit verloop is ontstaan. En nog belangrijker: wat doet de brandweerorganisatie om dit verloop te beperken? Is hier beleid over opgesteld?

 

De portefeuillehouder in het college vertegenwoordigt de gemeenteraad in het bestuur van onze veiligheidsregio. En zal daarom deze vragen,  die ook op CDAwassenaar.nl te vinden zijn, beantwoorden. Het CDA Wassenaar hoopt dat er voor gezorgd kan worden dat er voldoende vrijwilligers zijn en blijven voor de brandweer. Hier moet het college zich ook hard voor maken. De inzet van voldoende vrijwilligers zorgt immers ook voor een betaalbare brandweer. Het CDA Wassenaar wacht nu de beantwoording van de vragen af.

Deel dit artikel!

1 Reacties

 1. Anoniem gewenst 4 februari 2016 at 20:57

  Ik ben vrijwilliger bij Brandweerkazerne Wassenaar en de rede omdat ik geen lange toekomst voor mijzelf zie is omdat ik geen betaalbare woonruimte kan vinden in de buurt van de Kazerne.
  Het gebrek van woonruimte in de buurt (zegge 1,5 km) van de Kazerne is al jaren een mogelijke oorzaak voor het vertrek van vrijwilligers en wellicht nieuwe aanwas.
  Daarnaast heeft het moeten missen van de tankautospuit door mensen die verder weg woonden geen positieve invloed gebracht.

  Ik ben van mening dat de rede van de stickers op de deur en de online en plaatselijke campagne in 2015 is dat er berekend is dat binnen 2 jaar er +/- 10 man tekort is voor een 6 ploegen rooster (36 man vrijwillig/beroeps) buiten de “kantoor tijden” (“kantoor tijden” waarop de beroeps op de kazerne zijn: ma t/m vr 07:00 – 18:00)
  Er is een vergrijzing en een aantal zullen gaan verhuizen of zitten in het proces.
  Een opleiding voor een nieuwe vrijwilliger duurt ongeveer 1,5 jaar, maar gaat pas van start zodra er binnen de regio voldoende aanmeldingen zijn.

  Woonruimte in de buurt is naar mijn idee de grootste factor in de organisatie zoals die nu is en altijd was.
  Daarnaast zijn er sinds de regionalisering en nieuwe tijden/generaties een aantal andere factoren ontstaan die de motivatie bij huidige en oud-vrijwilligers niet ten goede komt en nieuwe aanwas belemmert.