CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar
Fractie CDA

CDA Wassenaar schrapt met succes voorgestelde OZB verhoging 

Reacties uitgeschakeld voor CDA Wassenaar schrapt met succes voorgestelde OZB verhoging 

Het CDA Wassenaar heeft tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Wassenaar naast een aantal positieve opmerkingen, ook een aantal kritische noten gekraakt. Het CDA constateert dat de uitgaven de inkomsten overschrijden en dat de begroting dus niet in balans is. Hoewel er sprake is van een omvangrijke reservepositie, leeft de gemeente boven haar stand. Het is zaak om nog beter met de door de inwoners toevertrouwde middelen om te gaan. Het CDA heeft het College opgeroepen met structurele en realistische bezuinigingen te komen. 

Het is positief dat de inwoners in Wassenaar met ingang van 2017 profiteren van een lagere afvalstoffenheffing. Het College had echter voorgesteld deze verlaging gepaard te laten gaan met een verhoging van de OZB. Een groot aantal inwoners van Wassenaar zou hierdoor vrijwel niets merken van de verlaging van de afvalstoffenheffing. Op initiatief van het CDA en coalitiepartner D66 is er dan ook een amendement ingediend om de OZB verhoging ongedaan gedaan te maken. Dit amendement heeft gelukkig de steun van de gehele Raad gekregen. Het CDA vindt het belangrijk dat voor de dekking hiervan geen extra beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Nee, de gemeente zal moeten snijden in het eigen vlees. In het amendement worden dan ook bezuinigingen voorgesteld op het terrein van verkeersprojecten, overhead en bestuur en ondersteuning. 

De begroting legt ook een gunstige ontwikkelingen bloot. Zo is het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte structureel geborgd. Er zijn de komende jaren dan ook voldoende financiële middelen beschikbaar om het (groen)onderhoud op een goed niveau te houden. 

Er liggen nog de nodige uitdagingen voor ons. Het College zal realistische bezuinigingen moeten voorstellen. Terughoudendheid in ambities is aan de orde. Een Historisch museum voor Wassenaar, nieuwe accommodaties, we zullen daar ernstig over na moeten denken. Als we er samen de schouders onder zetten zal het zeker lukken deze gemeente heel goed leefbaar en ook bestuurlijk zelfstandig te laten blijven! 

 

Foto (v.l.n.r. Theo Overdevest, Kees Tukker, Dienke Dekker, Hubert Schokker, Dineke den Hartog en Mark Knevel)

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten