CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar
Groen Wassenaar

CDA Wassenaar stemt in met “ter inzage legging” van ambitieus verkeersplan

Reacties uitgeschakeld voor CDA Wassenaar stemt in met “ter inzage legging” van ambitieus verkeersplan

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten het verkeersplan voor 2016 ter inzage te leggen voor alle inwoners. Dit plan legt uit welke keuzes het college heeft om de verkeerssituatie in Wassenaar te verbeteren. De beleidslijn “Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid” is hierbij voor het CDA Wassenaar erg belangrijk. Eerdere CDA wethouders hielden in het verleden ook aan deze principes vast bij het maken van keuzes om het verkeer zo goed mogelijk door ons mooie dorp te laten rijden. De kern hierbij is dat het verkeer voornamelijk via een drietal assen moet verlopen, de lange Kerkdam, de Van Oldenbarneveltweg en de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Daarnaast is afgesproken dat het verkeer zoveel mogelijk om de wijken heengaat als dit mogelijk is.

Het verkeersplan dat nu op tafel ligt is tot stand gekomen via uitgebreide inspreekmogelijkheden. Zo zijn in het najaar van 2014 inloopsessies in Duinrell georganiseerd. Daarnaast is er een verkeersavond met “Wassenaarse verkeersspecialisten” geweest. Deze specialisten waren o.a vele buurtverenigingen of comités , de fietsersbond en Stichting Gehandicapten Wassenaar. Hiermee is een plan ontstaan voor zeer uitlopende doelgroepen. Er wordt apart aandacht geschonken aan ander verkeer dan auto’s.  De fietsers, scootmobielen, voetgangers en ruiters komen ruim aan bod.

Sommige fracties in de Raad vinden dat dit plan niet ambitieus genoeg is. Wij vinden dat hier wel degelijk ambitie in zit. Dit zit hem in de knelpunten aan de randen van ons dorp. Denk hierbij aan de doorstroming van het Rozenplein, de ondertunneling van de Rijksstraatweg en de uitgang via de Roggewoning. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente daar zijn energie insteekt en niet in vage toekomstvisies zoals waar een aantal andere fracties om vragen. Hier ligt een concreet plan, dat praktisch en rijp is voor inspraak.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten