CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA Wassenaar steunt de nieuwbouw bij Bellesteijn

Reacties uitgeschakeld voor CDA Wassenaar steunt de nieuwbouw bij Bellesteijn

De CDA fractie is blij dat het er na – ruim 25 jaar discussie – nu dan echt van komt. Deze week is het bouwplan voor de twee voormalige basisscholen in Polanenpark west, beter bekend als Bellesteijn, behandeld door de Raad. De CDA fractie vindt het plan acceptabel, omdat daarin rekening wordt gehouden met een aantal duidelijke voorwaarden, die we hieronder toelichten.

 

Voorwaarden voor het bouwplan
Het bouwplan voor de locatie Bellesteijn is opgesteld door de Woningbouw Vereniging Willibrord. De wensen van de buurt en de Raad zijn aan het begin van het proces in 2013 meegenomen. Hiertoe is destijds een startnotitie door de Raad goedgekeurd. In november 2015 heeft de gemeenteraad de definitieve lijst met voorwaarden vastgesteld. De buurt heeft destijds aangegeven deze lijst helaas niet volledig te kunnen steunen.

 

In het bouwplan zijn de volgende voorwaarden opgenomen. Ten eerste is het aantal gebouwen teruggebracht van drie naar twee. Het eerste gebouw bestaat uit 18 huurwoningen. Via de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SZW) is bovendien een zorgtaak aan het plan toegevoegd. In het tweede gebouw komen nu 24 zorgwoningen, die eventueel kunnen worden omgezet in reguliere huurwoningen als er geen zorgtaak hoeft te worden uitgeoefend.

 

Daarnaast heeft men geprobeerd de gevolgen voor de bestaande woningen zoveel mogelijk te beperken. Zo is afgesproken dat de rechte zichtlijnen vanuit de bestaande woningen tot de nieuwbouw minimaal 30 meter dient mag zijn. Hiermee zijn de zichtlijnen ruimer dan voor vergelijkbare bebouwing in Wassenaar. Daarnaast bedraagt de maximale breedte van de nieuwbouw 25 meter. Tot slot wordt aandacht geschonken aan de open plekken die bijna twee derde van het bouwplan beslaan. Deze plekken worden ingericht als parkeerplaats of als speeltuin met bomen.

 

Locatie voor sociale woningbouw
Het CDA is zich er terdege van bewust dat de buurt  waarschijnlijk liever nog minder bouwvolume – er is nu gekozen voor vier bouwlagen – had gezien. De fractie is er echter van overtuigd dat met de genoemde voorwaarden zo goed als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de buurt. De CDA fractie ziet Bellesteijn bovenal als een mogelijkheid om op een goede wijze sociale woningbouw in Wassenaar mogelijk te maken.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten