CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Compensatie voorgenomen bezuinigingen subsidies 2013

Reacties uitgeschakeld voor Compensatie voorgenomen bezuinigingen subsidies 2013

De raad heeft bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011 € 76.000.– beschikbaar gesteld om ook in 2013 de gevolgen van het bezuinigen op de activiteiten- en waarderingssubsidies iets te verzachten. Eerder was al een afspraak gemaakt voor 2012. In 2013 zal wel een bedrag van € 188.00o bezuinigd worden maar door deze maatregel zal in 2013  voor de meeste subsidie ontvangende organisaties toch nog enige subsidie beschikbaar zijn. In de loop van dit jaar zal de raad een nieuw beleidskader subsidies vaststellen en zullen de voorgenomen bezuinigingen per 2014 waarschijnlijk volledig doorgevoerd worden. Het is dus zaak dat alle subsidie ontvangende organisaties nu maatregelen nemen om de continuiteit van hun activiteiten ook na 2013  veilig te stellen.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten