CDA Wassenaar

De echte feiten en politieke keuzes rond Vliegkamp Valkenburg

Reacties uitgeschakeld voor De echte feiten en politieke keuzes rond Vliegkamp Valkenburg

Er zijn mensen en partijen die zeggen en denken dat door toedoen van het CDA het voormalige vliegveld Valkenburg bebouwd gaat worden. Er zijn mensen die beweren dat het CDA, door in te stemmen met het plan voor Valkenburg, de belangen van de bewoners van Wassenaar heeft geschaad. Niets is echter minder waar…!

Hieronder vindt u overzichtelijk in het kort de feiten: (politieke) waarheid rond Valkenburg.

 • In 1997 bereikten de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland overeenstemming over het plan Valkerhout:
  –       Marine Vliegkamp moest gesloten worden t.b.v. woningbouw
  –       minimaal 11.000 woningen
  –       gebied zou geannexeerd worden door Leiden
  –       geen enkele oplossing voor de infrastructuur.
 • De gemeenten Wassenaar, Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg (die dus alle vier tegen sluiting van het vliegkamp waren!) sloegen de handen ineen en organiseerden een lobbycampagne tegen dit onzalige plan. Jarenlang werd er door alle politieke partijen in deze gemeenten gestreden tegen sluiting van het vliegveld.
 • In 2002 voerde VVD-Wassenaar campagne met de bewering dat de VVD als enige partij op alle niveaus (lokaal, provinciaal en landelijk) tegen sluiting van het vliegkamp was. Toenmalig VVD-Kamerlid Van Baalen beweerde tijdens een verkiezingsbijeenkomst dat de toekomst van Vliegkamp Valkenburg alleen bij de VVD in vertrouwde handen was.
 • In 2003 besloot echter VVD-minister Kamp van Defensie het vliegkamp om financiële redenen toch te sluiten. Vervolgens werd de locatie onder leiding van VVD-minister Dekker van VROM aangewezen als grootschalige bouwlocatie.
 • Voor de uitwerking van de plannen voor de locatie werd onder regie van de provincie de Stuurgroep Valkenburg ingesteld. Naast de provincie waren daarin vertegenwoordigd: de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (het GOB, die namens 7 ministeries het Rijk vertegenwoordigde). Lange moeizame onderhandelingen volgden, waarbij Wassenaar unaniem voortdurend heeft ingezet op:
  –       behoud van een robuuste groene buffer (zo veel mogelijk het groen behouden)
  –       zo min mogelijk woningen
  –       geen woningbouw op Wassenaars grondgebied
  –       een goede oplossing voor het verkeer, zowel auto’s als openbaar vervoer; “eerst bewegen, dan bouwen”. 
 • Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 trad een nieuw college van B&W aan, voor het eerst met WWW. Tijdens de coalitiebesprekingen werd afgesproken de ingezette lijn vast te houden. Dit werd ook gesteund door de nieuwe WWW-wethouder Van der Lee.
 • In 2007 presenteerde de Stuurgroep Valkenburg de plannen op hoofdlijnen, de Integrale Structuurvisie. Daarin werd voor het aantal woningen een bandbreedte genoemd van 3.500 tot 7.000 woningen. Er zouden woningen gebouwd kunnen worden op Wassenaars grondgebied. De Wassenaarse gemeenteraad reageerde kritisch, maar ging unaniem akkoord onder de voorwaarde dat het college alles op alles zou zetten voor een plan dat meer aan onze ‘eisen’ zou voldoen.
 • Na vele onderhandelingsronden werd een uitgewerkter plan gepresenteerd, het Integrale StructuurPlan (ISP). Het aantal woningen was teruggebracht tot 4.500 à 5.000 en er zou niet gebouwd worden op Wassenaars grondgebied. Het college en de Stuurgroep verklaarden dat hiermee het maximaal haalbare resultaat was bereikt. Zoals altijd bij onderhandelingen had Wassenaar niet volledig z’n zin gekregen, maar er waren wel belangrijke resultaten bereikt. Alle partijen in de Stuurgroep stemden in met het ISP; het was duidelijk dat wanneer Wassenaar niet zou instemmen de andere partijen gewoon door zouden gaan, maar dan zonder Wassenaar.
 • Intussen startte WWW een grote publieksactie (ism de Stichting Valkenburg Groen) waarbij de indruk werd gewekt dat Wassenaar de bebouwing nog kon tegenhouden en zo het hele gebied open en groen kon houden.
 • In oktober 2008 moest de Wassenaarse gemeenteraad een besluit nemen over het ISP. Politiek gezien was de vraag niet meer óf we het het best denkbare plan vonden, maar of het vanuit Wassenaarse belangen geredeneerd voor dat moment het maximaal haalbare resultaat was. Als CDA waren en zijn we daar oprecht van overtuigd en hebben om die reden (net als PvdA, D66 en Groen Links) ingestemd met het ISP.
 • Ondanks dat duidelijk was dat Wassenaar zich volledig buiten spel zou zetten als de raad tegen zou stemmen, bleef WWW volhouden dat ze het project nog tegen konden houden en stemde tegen. Na op dit punt tien jaar eensgezind te hebben samengewerkt met de VVD, besloot de VVD om nog steeds onduidelijke redenen (electoraal gewin?) ook tegen te stemmen. Daarmee stemde een meerderheid van de raad tegen het ISP.In feite gaf de raad daarmee aan het college niet te geloven dat het ISP het maximaal haalbare resultaat was, waarna het college besloot om voltallig af te treden. WWW veroorzaakte daarmee de eerste bestuurscrisis in de Wassenaarse geschiedenis.
 • De gevolgen, die vooraf bekend waren, werden inderdaad bewaarheid: alle andere partijen uit de Stuurgroep stemden wel in met het ISP en het plan tot bebouwing van Valkenburg ging gewoon door. Wassenaar werd uit de Stuurgroep gezet en verloor daarmee veel invloed op de verdere invulling van het plan.
 • In februari 2009 hebben Provinciale Staten het IPS definitief vastgesteld. Tegengestemd hebben toen alleen de Partij voor de Dieren, Leefbaar ZH, Groen Links en D66. Ondanks dat zij nu een ander beeld proberen te schetsen, heeft dus ook de VVD vóór het ISP gestemd.
 • Wat hebben we als CDA bereikt met tien jaar consistent beleid?
  –       aantal woningen is teruggebracht van 11.000 naar 5.000
  –       er wordt niet gebouwd op Wassenaars grondgebied
  –       er komen tientallen miljoenen euro’s beschikbaar om de groene buffer te versterken
  –       er komt een groene verbinding (ecoduct) bij Maaldrift
  –       er komt een oplossing voor de infrastructuur (Rijnlandroute en RijnGouweLijn) 
 • Wat hebben WWW en de VVD bereikt met hun opstelling?
  –       de eerste bestuurscrisis in Wassenaar; ook de WWW-wethouder Van der Lee was het zo oneens met de  opstelling van de WWW-fractie dat hij besloot af te treden
  –       Wassenaar werd uit de Stuurgroep gezet en heeft door dit besluit veel invloed verloren en imagoschade geleden in de regio;
  –       door de verschillende acties en het wekken van onjuiste verwachtingen, zijn veel Wassenaarders op het verkeerde been gezet.

Meer info

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten