CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

DE ZORGEN OVER EN OM DE ZORG BLIJVEN EEN GROTE ZORG !

Reacties uitgeschakeld voor DE ZORGEN OVER EN OM DE ZORG BLIJVEN EEN GROTE ZORG !

Onlangs heeft de Raad zich weer uitgesproken over de Nota Sociale Samenhang. Daarin worden alle aspecten van de WMO (wet op de maatschappelijke ondersteuning) belicht en in het kader van de bezuinigingen doorgenomen.

Het CDA stelt, dat de WMO niet alleen geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren, zeg maar rustig de leeftijdsgroep van – 9 maanden t/m 100 +sers !

Vele organisaties, de gemeente, het Jeugdwerk, Scholen, Ouderenfederatie, Sport, SWOW, Infomaat, woningbouwcorporaties, buurtverenigingen e.a., zetten zich of beroepsmatig of als vrijwilligers/mantelzorgers in om alles in goede banen te geleiden. Ook zij die dit niet zelf kunnen, worden via de compensatieplicht door de gemeente of zorgaanbieder geholpen. Denk aan woon-zorg-zônes, thuishulp of vervoer (Bijbus).

Want wat volgens het CDA moet blijven is de garantie, dat met het uitwerken- en uitvoeren van deze nota Sociale Samenhang, de ondersteuning behouden blijft voor die doelgroepen die daar niet zelf voor kunnen zorgen !

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten