CDA – Samen Succesvol voor Wassenaar

Dienke Dekker biedt per direct haar ontslag aan !

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Wassenaar.

 

Drs. J.Th. Hoekema.

 

Wassenaar, 12 december 2012

 

Geachte heer Hoekema,

Zeer tot mijn spijt voel ik mij genoodzaakt om per direct mijn ontslag aan te bieden als wethouder van de gemeente Wassenaar.

Dinsdag j.l hebben de twee VVD-wethouders het vertrouwen in mij opgezegd. Ik ervaar dat als een totaal onverwachte dolksteek in mijn rug, met de intentie om het CDA en mij als bestuurder te beschadigen.

Terwijl de gemeenteraad in de raadsvergadering van 3 december j.l. in meerderheid het vertrouwen in mij heeft uitgesproken, voel ik mij genoodzaakt duidelijkheid te scheppen over mijn positie en niet zoals de VVD-wethouders Van Dijk en De Greef slechts een voornemen aan te kondigen over het ter beschikking te stellen van hun portefeuilles – maar om per direct mijn ontslag aan te bieden.

Ik heb het wethouderschap met hart en ziel vervuld. Al mijn tijd, energie, kennis en ervaring heb ik mogen inzetten om mee te werken om Wassenaar nog socialer, groener en veiliger te maken.

Met velen in de Wassenaarse samenleving heb ik hieraan invulling kunnen geven.

Graag had ik nog allerlei dossiers, die op mijn agenda stonden, willen afronden dan wel opzetten.

Dat is mij nu onmogelijk gemaakt.

Ik dank iedereen voor het in mij gesteld vertrouwen en wens Wassenaar alle goeds toe.

Dienke Dekker-Mulder

Deel dit artikel!

4 Reacties

 1. N.C.Pols 12 december 2012 at 17:01

  Wist wel dat de politiek hard was, maar zo hard? Blijf ik nu VVD stemmen? Wordt in ieder geval een heel gezellige Nieuwjaars receptie 12 januari 2013. ( Nico Pols, een oud-Wassenaarder)

 2. maarten 12 december 2012 at 21:45

  IK STEUN JE VOOR 100% M

 3. Peter R. van Selm 13 december 2012 at 13:05

  Wethouder Dienke Dekker heeft naar mijn idee inderdaad fouten gemaakt. Zij had meer bovenop de zaak moeten zitten. Zo was het algemeen bekend dat langs de A44 veel kabels lopen en het verleggen van die dingen vreet geld. Iedereen die technisch een klein beetje onderlegd is kan je dat vertellen. mevrouw Dekker had dat m.i. dus ook kunnen of zelfs moeten weten. Toch vind ik haar het meest integer van alle Wassenaarse wethouders. Een vrouw met het hart op de juiste plaats die in haar overwegingen het belang van ALLE Wassenaarders afweegt en niet dat van een paar rijke- en invloedrijke vriendjes.

 4. Thea Messemaker 14 december 2012 at 10:31

  Hier is een taak voor de gemeenteraad weggelegd: Ik hoop dat de raad Dienke Dekker terugroept!
  Ik wens Dienke Dekker in het bijzonder, én de gemeenteraad, veel sterkte en wijsheid.