CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Dienstverlening gemeente kan en moet beter

Reacties uitgeschakeld voor Dienstverlening gemeente kan en moet beter

De dienstverlening door de gemeente moet op korte termijn fors wordt verbeterd. Het CDA reageert hiermee op de ‘Checklist Dienstverlening 2010’ die staatssecretaris Bijleveld (CDA) onlangs publiceerde en waaruit blijkt dat een groot deel van de gemeenten nog achterloopt met het verbeteren van de (digitale) dienstverlening aan de burger. Uit de gepresenteerde lijst blijkt dat Wassenaar een zeer matig presterende gemeente is op het gebied van gemeentelijke dienstverlening. Van de 40 verplichte voorzieningen, heeft Wassenaar er pas 11 goed op orde.

Het gaat daarbij om een minimale basis voor dienstverlening, met zaken als: het online maken van een afspraak voor een reisdocument, een verhuizing binnen de gemeente online doorgeven, via Mijnoverheid.nl toegang te hebben tot al je gegevens een vergunning voor een kleine verbouwing digitaal kunnen aanvragen. Allemaal afspraken die zijn gemaakt om het wachten aan de balie te beperken, de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening te vergroten en de efficiency te verbeteren.

Volgens fractievoorzitter Meindert Stolk moet het in Wassenaar echt beter. “De dienstverlening aan onze inwoners blijft voor het CDA een belangrijk speerpunt. Wij hebben het college van B&W daarom gevraagd om een actieplan te presenteren om de dienstverlening van de gemeente zo snel mogelijk op peil te brengen. Daar komt bij dat de staatssecretaris heeft aangekondigd dat zij van gemeenten die achterblijven op dit punt de subsidie voor verbetering van de dienstverlening, zal terugvorderen. En daar mag Wassenaar uiteraard niet bijhoren”.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten