CDA Wassenaar

Doneren

Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom.
Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

 

Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

 

U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl. U kunt uw bijdrage aan het CDA Wassenaar overmaken door een bedrag te storten op bankrekening NL85 RABO 0161 9919 20 t.n.v. CDA AFD. Wassenaar.

 

ANBI-regeling – bijdragen aftrekbaar bij belastingdienst
Een gift aan de plaatselijke CDA afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA afdeling valt onder de Vereniging CDA , deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

Bij periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar, hiervoor is wel een notariële akte vereist. Als u meer schenkt dan 1 % van uw inkomen is dit ook aftrekbaar.