CDA Wassenaar

Meindert Stolk

Adres: Katwijkseweg 19b
Postcode: 2242 PB Wassenaar
Telefoon: (070) 5112037
E-mail: Mstolk@wassenaar.nl

Geboortejaar- en plaats: 19 februari 1965 in Ridderkerk

 

Opleiding / studie:
Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

 

Beroep / baan:

Public Affairs adviseur

 

Vorige banen:

– Directeur Public Affairs van het adviesbureau Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck in Den Haag

– Directeur van het CDA-Partijbureau

– Hoofd Communicatie van de Vereniging Mitex, de brancheorganisatie voor de mode- en sportdetailhandel met meer dan 15.000 aangesloten winkels
– Beleidsmedewerker Buitenland van het CDA-partijbureau
– Persoonlijk medewerker van de CDA-Tweede Kamerleden Fred Borgman en Hans Hillen

 

Nevenactiviteiten:

Lid van de Raad van Toezicht van het NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)

Lid van de Maatschappelijk Raad van de Stichting Philadelphia.

 

Politiek actief sinds…

In 1984 werd ik lid van het CDJA en het CDA. Vervolgens actief geweest in talloze functies, waaronder voorzitter van CDJA Zuid Holland, lid van het landelijk bestuur van het CDJA en lid van het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid Holland.

 

Raadslid sinds…

1998

 

Ambities als raadslid:

Wassenaar is een prachtige gemeente met veel groen, ruimte, natuur en historie. Dat moeten we zo houden en daar moeten we dus zuinig op zijn.
Maar uiteindelijk gaat het altijd om de mensen die er wonen. Als CDA zetten we ons in voor goede voorzieningen, een bloeiend verenigingsleven en ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Voldoende woningen voor jongeren zodat ze zich in Wassenaar kunnen vestigen; goede huisvesting voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Een paar concrete actiepunten:

– Behoud van de groene buffers.
– Een betere doorstroming van het verkeer en tegengaan van sluipverkeer
– Goede voorzieningen voor jong en oud. Zorg op maat voor hen die dat nodig hebben.
– Meer (financiële) steun aan de Wassenaarse sportverenigingen
– Betere ondersteuning van het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het sluiten van collectieve verzekeringen
– Betere service- en dienstverlening door de gemeente. Afschaffen van regels die niet echt nodig zijn. Het aanvragen van  vergunningen eenvoudiger maken.
– Veel van de Wassenaarse ‘problemen’ kunnen we alleen oplossen met medewerking van andere overheden, zoals de provincie en het rijk. We moeten daarom nog meer investeren in onze belangbehartiging. Dat kan alleen wanneer we als bestuurders een goed netwerk hebben in het Haagse circuit.

 

Pluspunt aan Wassenaar :

Wassenaar is een prachtig dorp met een zeer gemêleerde bevolking en goede voorzieningen. Ook de komende jaren gaan we ons er voor inzetten dat iedereen zich hier echt thuis kan voelen en volop kan meedoen in onze Wassenaarse samen-leving.

 

Favoriete of opmerkelijke plek in Wassenaar:

Het Dorpsplein. Een prachtige historische plek waar de oude Dorpskerk symboliseert hoe mensen elkaar al eeuwen opzoeken en samenkomen.