CDA Wassenaar

Theo Overdevest

Adres: Rozensteinstraat 8
Postcode: 2242 PB Wassenaar
Telefoon: (070) 5110047
E-mail: Thoverdevest@wassenaar.nl

 

Geboortejaar- en plaats:
11 augustus 1964 in Wassenaar

 

Opleiding / studie:
Middelbare Tuinbouw School,
Opleidingen in management.

 

Beroep / baan:
Beleidsmedewerker Bloembollenkeuringsdienst te Lisse

 

Vorige banen:
Senior medewerker Plantenziektenkundige Dienst te Lisse en Wageningen

 

Nevenactiviteiten:
Vrijwilligerswerk voor de Katholieke Kerk van Wassenaar, Leider jeugdteam Blauw Zwart

 

Politiek actief sinds…
2003. Het begon met het verzoek om zitting te nemen in het CDA bestuur. De mogelijkheid om je in te zetten voor ons dorp Wassenaar heb ik met beide handen aangegrepen.

 

Raadslid sinds…
De uitdaging!

 

Ambities als raadslid / wethouder:
De kansen die na de verkiezingen wordt geboden herkenbaar in te zetten voor de Wassenaarse inwoners.
En samen met het CDA onderwerpen aan te pakken op het gebied van de veiligheid, gezondheidszorg, normen en waarden en goed financieel beleid.
De open ruimte rond ons dorp in te stand te houden met zijn landelijk karakter. Zonder dat verpaupering toeslaat en dus passende oplossingen te vinden voor gebouwen in het landelijk gebied.
De openbare ruimte in ons dorp verbeteren zodat wonen,spelen, winkelen en werken mogelijk blijft voor iedereen. Dit lukt alleen met begrip en onderlinge verdraagzaamheid. Want de ruimte in Wassenaar is mooi en beperkt.
Het schoolzwemmen mogelijk houden.
Ondersteuning door de schooladviesdienst te waarborgen, zodat de kinderen uit Wassenaar een compleet onderwijs ontvangen.

 

Pluspunt aan Wassenaar:
Een dorp in de randstad en dat ingeklemd is tussen twee grote steden en daarbij haar dorpskarakter heeft behouden.
Een dorp met verschillende landschapstypen als zee, duin, bos en veenweide.
En dat in één woonplaats!

 

Favoriete of opmerkelijke plek in Wassenaar:
De veenweide gebieden rondom Wassenaar die belangrijke buffers vormen voor flora en fauna en Wassenaarders.

 

Wat ik verder kwijt wil:
Door het werk, wat ik nu voor drie jaar doe, als bestuurslid en als redactielid van het CDA-orgaan Dialoog, zorgen voor een goed inzicht van het reilen en zeilen van het CDA in Wassenaar. Hierbij heeft de vertegenwoordiging van de bevolking in de gemeenteraad mijn aandacht. Dat mag wel duidelijk zijn. Want de nieuwe weg van het dualisme heeft een aantal uitdagingen voor juist de Wassenaarders. Hoe krijg je ze erbij is één, maar hoe houd je de burgers erbij is TWEE. Wees als gemeenteraadslid een brug tussen burger en B&W. Luister naar de burger en toon dat hij of zij belangrijk is. Hoe ga ik te werk. Wees bereikbaar, via de email, de telefoon en op straat. Zorg dat je daar bent waar de burgers samen komen, ga er op uit. En aan de slag met de signalen van de burgers.