CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Geen windmolens bij het Valkenburgese Meer en in 12 mijls zone.

Reacties uitgeschakeld voor Geen windmolens bij het Valkenburgese Meer en in 12 mijls zone.

Het CDA Wassenaar is voorstander van de zogenaamde energie-transistie. We vinden het heel belangrijk dat de fossiele energie, waar we nu nog afhankelijk van zijn vervangen wordt, door duurzame energie. De nadelen van fossiele energie worden ook steeds duidelijker. Het verbranden van gas, olie en steenkool veroorzaakt een wereldwijze opwarming de aarde. Plaatselijk zorgt het voor luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging, bijvoorbeeld bij wegen, kan leiden tot gezondheidsklachten. Bovendien zijn fossiele brandstoffen, vooral olie en gas eindig. Ze zullen op een afzienbare termijn opraken. Het CDA vindt dat ook de gemeente Wassenaar zijn bijdrage moet leveren aan de vervanging van fossiele energie door duurzame energie.

 

Over de wijze waarop de huidige fossiele energie door zon, wind en andere alternatieve energiebronnen vervangen moet worden, moet wel goed worden nagedacht. Zo leent niet elke plek zich voor windmolens. En de locatie bij het Valkenburgse meer is wel heel ongelukkig gekozen. Wassenaar zet zich met steun van de provincie in voor het behoud van een zo groot mogelijke groene buffer tussen Wassenaar aan de ene kant en Katwijk en Leiden aan de andere kant. Het plaatsen van windmolens in dit gebied zou dit doorkruizen.

 

Windmolenparken in zee vindt het CDA een goed idee, alleen wel buiten de zogenaamde 12 mijls zone. Dat betekent dat de windmolens vanaf het Wassenaarse strand niet of nauwelijks te zien zullen zijn. We moeten zuinig zijn op de weinig open plekken die we in de druk bebouwde randstad nog hebben.

 

CDA-Wassenaar

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten