CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Gemeente reserveert € 576.000 voor nieuwe taken.

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente reserveert € 576.000 voor nieuwe taken.

De gemeenteraad heeft 18 juni jl. besloten een bedrag van € 576.000 te reserveren voor de effecten van decentralisatie van rijkstaken. De gemeente doet dat omdat extra financiele middelen noodzakelijk zijn voor een drietal zaken;

De jeugdzorg, taken in kader AWBZ en de noodzakelijke extra ambtelijke capaciteit om deze taken uit te voeren. De verwachting is dat het Rijk de taken overdraagt zonder de volledig noodzakelijke budgetten. Om dit  op te vangen is nu een reserve gevormd.

Het CDA heeft dit beleid ondersteund en verwacht daarmee kortingen op budgetten op te kunnen vangen, zodat clienten niet de dupe worden van deze hervormingen van het sociaal beleid op nationaal niveau.

Het benutten van deze reserve zal door het college van B&W steeds voorgelegd  worden aan de raad. De raad kan en zal het doelmatig en efficient inzetten van deze reserve bewaken.

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten