CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Herijking beleid cultureel erfgoed

Reacties uitgeschakeld voor Herijking beleid cultureel erfgoed

De raad heeft op 18 juni extra geld beschikbaar gesteld om enerzijds een betere informatie voorziening te realiseren over de waarde van het cultureel erfgoed en anderzijds een betere dienstverlening aan monumenteneigenaren. In 2012 is nu met steun van het CDA € 78.000.- beschikbaar voor dit doel. Het cultureel erfgoed verdient onze aandacht waarbij de beperkte financiele middelen vooral ingezet moeten worden om monumenteneigenaren te ondersteunen. Het CDA is van mening dat nu teveel geld verloren gaat aan het praten over cultureel erfgoed in de gemeenteraad. Met praten, nog meer nota’s, studies en  raadsvragen zijn monumenteneigenaren niet geholpen. Het CDA raadsleden zullen binnen hun  controlerende taak toezien dat het beschikbare budget ook echt ingezet wordt ter ondersteuning van monumenteneigenaren..

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten