CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Jeugdwerk Wassenaar komt op straat te staan ! Update

Reacties uitgeschakeld voor Jeugdwerk Wassenaar komt op straat te staan ! Update

De CDA fractie in Wassenaar is geschrokken van de uitspraken van Wethouder Sanders geuit in het AD van 22 februari. In dit krantenbericht reageert de wethouder over de vorderingen, om een nieuw onderkomen van SJW te vinden, na de sluiting van Boerderij Ter Weer. De boerderij wordt dit jaar grondig  verbouwd tot nieuwe kleuterschool locatie van de Amerikaanse school en de handbalvereniging Olympia. Een alternatief voor het jeugdwerk is nu niet beschikbaar en uiterlijk aanstaande zomer stoppen de SJW activiteiten in de boerderij. De CDA fractie heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college over de herhuisvesting van SJW. De drie belangrijkste hiervan zijn:

  • Welke doelen en taken van de SJW zijn het college en de SJW overeengekomen voor 2012?  Hoe zijn deze vastgelegd en kan het college aangeven in hoeverre de SJW in staat is deze afspraken na te komen?
  • Is het college het eens met de CDA-fractie dat de SJW een volwaardig eigen onderkomen nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren?
  • Hoe kan in dat licht de uitspraak van wethouder Sanders gezien worden dat bestuurders geen harde toezeggingen kunnen doen, maar alleen kunnen “streven” naar een oplossing?

 De andere raadsvragen kunt u vinden op de website van de gemeenteraad  Wassenaar. Tijdens de politieke markt in de Paauw waren vele jongeren aanwezig om aandacht te vragen voor de huisvestings problematiek. Een speciaal boekje over de SJW-activiteiten werd overhandigd aan raadsleden, bezoekers en pers.

 Alle door het CDA ingediende vragen :

1. Welke doelen en taken van de SJW zijn het college en de SJW  overeengekomen voor 2012?  Hoe zijn deze vastgelegd en kan het college  aangeven in hoeverre de SJW in staat is deze afspraken na te komen?

2. Als deze afspraken tussen gemeente en SJW schriftelijk zijn vastgelegd  kunt u ons hiervan een afschrift beschikbaar stellen?
3. Wat heeft het college met de in 2010 aangeboden jeugd petitie gedaan? En  wat is daarvan bereikt?
4. Welke acties heeft het college ondernomen cq. onderneemt het college om  de SJW te ondersteuning bij het realiseren van haar werkprogramma?
5. Is het college het eens met de CDA-fractie dat de SJW een volwaardig  eigen onderkomen nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren?
6. Is het juist dat er nog steeds geen goede oplossing is gevonden voor een  adequate huisvesting van de SJW en, zo ja, waar is daarvan de reden?
7. Hoe kan in dat licht de uitspraak van wethouder Sanders gezien worden  dat bestuurders geen harde toezeggingen kunnen doen, maar alleen kunnen “streven” naar een oplossing?
8. Welke taken kunnen de beroepskrachten uitvoeren zonder een goed  onderkomen van de SJW?
9. Op welke termijn zal het college een voorstel doen voor een structurele  oplossing voor de huisvesting van de SJW?

 

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten