CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

KINDERGEMEENTERAAD IN WASSENAAR.

Reacties uitgeschakeld voor KINDERGEMEENTERAAD IN WASSENAAR.
De Wassenaarse Raad heeft unaniem haar akkoord gegeven aan het initiatief van d’66, CDA en VVD om via een kindergemeenteraad, kinderen kennis te laten maken met de politiek. Zij zijn dan de “politici”, die een partij (hun school) vertegenwoordigen en hun plan/project (dat over sport en spel gaat) uitwerken en verdedigen.
Medio april 2013 zullen kinderen gedurende één dag, op Raadhuis De Paauw, raadsleden zijn van de Kindergemeenteraad.
Alle basisscholen (Wassenaar telt er 9) met leerlingen van groep 7 of 8, kunnen meedoen. Iedere school vaardigt 8 leerlingen af naar de Kindergemeenteraad. Deze 8 vertegenwoordigen de andere kinderen van hun groep. De voorbereiding begint met het volgen van de lessenserie “Kies voor Kids”. Iedere groep krijgt een eigen Pro Demos begeleider. (van het Huis voor democratie en rechtsstaat Pro Demos) . Dan wordt aan de kinderen verteld wat er allemaal gedaan moet worden voordat hun plan/project in de kindergemeenteraad ter sprake en ter stemming gebracht gaat worden. Het plan dat met meerderheid van stemmen wordt gekozen, wordt dan voorgelegd aan de Wassenaarse Gemeenteraad die dan haar mening geeft over dit plan. Het ligt in de bedoeling dat het plan daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.
De gemeente stelt € 2.500,– beschikbaar voor de uitvoering.  Na de Cito-toets in het voorjaar, gaan de leerlingen met deze opdracht aan de slag.
De scholen die hun medewerking (d.d. 13 november 2012) hebben toegezegd zijn :De Herenwegschool, school Den Deyl, de St. Jan Baptistschool en de Jozefschool.
Dineke den Hartog.
CDA-raadslid.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten