CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Koninklijke onderscheiding voor Hans Klooster

Reacties uitgeschakeld voor Koninklijke onderscheiding voor Hans Klooster

image

De heer drs. H.H.M. Klooster (74) was van 1968 tot 1997 werkzaam bij het toenmalige VNO, thans VNO-NCW Den Haag. In 1987 werd hij benoemd tot directeur speciaal belast met de activiteitengroep Communicatie. Hij heeft in zijn lange carrière een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van VNO en VNO-NCW en in het bijzonder in de aanloop tot de fusie, de integratie van de regionale organisaties van beide verenigingen, waarmee de verankering van de belangenbehartiging in de regio’s en de provincies ten behoeve van de ondernemingen op succesvolle wijze gestalte heeft gekregen.

Van 1998 tot 2006 was hij namens het CDA wethouder van Wassenaar met als beleidsterreinen verkeer en vervoer, volkshuisvesting, accommodatiebeleid, milieu en ouderen. Was namens de gemeente vertegenwoordiger in regionale bestuursorganen en samenwerkingsverbanden.

Daarnaast was hij als vrijwilliger actief vanaf 1992 o.a. bij:
1992-heden actief lid Rotaryclub Wassenaar Ter Horst. O.a. 1996-1999 nauw betrokken bij Rotary Foundation, 2006-2007 als voorzitter en van 2011-2013 als voorzitter van de ledencommissie.
1997-heden actief voor CDA afdeling Wassenaar als adviseur, lid van het campagneteam, redacteur van het verkiezingsprogramma en lid van de vertrouwenscommissie voor de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2010.
1998-2007 bestuurslid en van 1998 tot 2002 secretaris/penningmeester van de Stichting Tennisclub Kasteel Oud-Wassenaar.
2006-heden algemeen bestuurslid, vanaf 2007 voorzitter van de Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar
2006-heden lid en sinds mei 2010 voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Wassenaarse Zorgverlening
2007-heden secretaris tot 2011 en vanaf 2011 bestuurslid/plv. secretaris van de Stichting Hospice Wassenaar.

De heer Klooster is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten