CDA Wassenaar

Leerzame hoorzitting over gemeentelijke samenwerking

Reacties uitgeschakeld voor Leerzame hoorzitting over gemeentelijke samenwerking

De fractie van het CDA is tevreden met de informatie die verkregen is tijdens de openbare hearing op 27 februari jl. over de toekomstbestendige organisatie. Vanuit diverse andere gemeenten werden de voor- en nadelen van een ambtelijke integratie met Voorschoten op heldere wijze door de panelleden vanuit hun ervaring toegelicht.

Voor de fractie is in elk geval duidelijk dat “niets doen” tot grote problemen leidt en dus geen optie is. Die problemen zoals het tekort aan bestuurskracht, efficiency, de kwaliteit van de dienstverlening en de kwetsbaarheid van de organisatie moeten we aanpakken om de zelfstandigheid van Wassenaar in de toekomst te waarborgen.  Net als in Aalsmeer, Amstelveen , Wormer en vele andere gemeenten werken  wij aan  een  maximaal  draagvlak om een toekomstbestendige organisatie in Wassenaar mogelijk te maken.

De inwoners van Wassenaar en de medewerkers  kunnen van het CDA verwachten dat wij verder kijken dan de emoties rond de gemeenteraad in de afgelopen week.

Partijen die zich nu hebben ingegraven dagen wij uit om duidelijk te maken onder welke voorwaarden zij wel bij kunnen en willen  dragen aan het vormgeven  van deze toekomstbestendige organisatie en daarmee de zelfstandigheid van Wassenaar.

Wanneer de discussie in de gemeenteraad vooral gestuurd wordt door emoties of – erger nog – bangmakerij van onze inwoners, dan zal dat slechts bijdragen aan een spoedig verlies van onze zelfstandigheid.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten