CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Motie Rijnlandroute unaniem aangenomen.

Reacties uitgeschakeld voor Motie Rijnlandroute unaniem aangenomen.

De Wassenaarse Raad heeft op 2 juli jl. unaniem een  motie aangenomen betreffende de Rijnlandroute.

In die motie constateert de Raad dat de Provinciale Staten zich heeft uitgesproken voor de aanleg van de Rijnlandroute volgens het tracé ‘zoeken naar balans’ maar dat de gehele Wassenaarse Raad voorstander is van het tracé Churchill Avenue.

Het gekozen tracé is naar het oordeel van de Raad een grote aantasting van het groen, de Zuidwijkse polder en de Landgoederenzone.

Alles is er aan gedaan om de Provinciale Staten op andere gedachten te brengen maar de Raad van Wassenaar is helaas niet bevoegd om het besluit tegen te houden.

De Wassenaarse Raad is teleurgesteld in het besluit van Provinciale Staten maar is dankbaar voor de enorme inzet van betrokkenheid van alle bewoners, belangengroeperingen en het team Churcill Avenue.

De Raad heeft het college van B&W de opdracht gegeven alles te blijven doen om zo veel mogelijk groen en ruimtelijke kwaliteit te behouden en om dat doel te bereiken de samenwerking met de omliggende gemeenten voort te zetten. Ook heeft de Raad het college opgedragen inwoners met expertise bij te staan.

De constateringen doen het CDA pijn. Duidelijk is echter dat de Raad gezamenlijk blijft optreden om de schade zoveel mogelijk te beperken. In die zin heeft deze motie onze nadrukkelijke steun.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten