CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Problemen met rioolheffing nog niet opgelost.

Reacties uitgeschakeld voor Problemen met rioolheffing nog niet opgelost.

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei jl. heeft wethouder van Dijk, op vragen van raadslid Gussekloo,  aangegeven dat de problematiek rond de rioolheffing binnen 3 maanden wordt opgelost. Dat is een hele klus maar hij verwacht het moet lukken.

 

Wat is er volgens de wethouder aan de hand;

Dunea levert aan de gemeente de jaarcijfers watergebruik waarmee de rioolheffing wordt berekend. Dunea is echter  overgegaan op een nieuw computersysteem en heeft daarbij enorm veel problemen. Eén van de problemen was dat bij het uitwisselen van gegevens tussen het oude en nieuwe systeem  de begin- en einddatum zijn weggevallen en dat is erg vervelend als je een jaarhoeveelheid van het watergebruik moet hebben. Dunea heeft dat wel gecorrigeerd maar dat is niet helemaal goed gegaan. Ze hebben de gegevens anders aangeleverd dan is afgesproken en die nieuwe gegevens hebben ook de nodige analysetijd gekost. Uiteindelijk kwam daaruit naar voren dat van ongeveer 15% van de adressen de postcodebestanden niet klopten met wat de (BSGR) gemeente had. Daarnaast kwam men er achter dat de gemeente in het verleden wel eens handmatig corrigeerde en dat is uiteraard niet in de automatisering meegenomen. Volgens de wethouder is het gevolg hiervan dat nog ongeveer 1200 aanslagen moeten worden opgelegd. Hij heeft gezien dat in ieder geval 300 te laag zijn. Dat is makkelijk want het nadeel daarvan is voor de gemeente. Er blijven dan ongeveer 900 aanslagen over waarin een te hoge rioolheffing is opgelegd. Dat is moeilijker omdat dan per pand bekeken moet worden waar het probleem pecies zit. Door de De Balstingsamenwerking Gouwe-Rijnland die voor de gemeente deze werkzaamheden uitvoerd worden nu alle aanslagen handmatig gecontroleerd. Dat betekent ook dat er wordt gekeken wat in 2011 en 2012 is gebeurd, of een pand wel of niet te koop heeft gestaan, en of het is verbouwd of leeg heeft gestaan om te bekijken of het verschil op die manier is te verklaren.

Na het zomerreces zal het CDA weer de vinger aan de pols houden om te bezien of de problemen zijn opgelost, de wethouder zich heeft gehouden aan de toezeggingen aan  de raad en er een aparte en goede communicatie heeft plaatsgevonden met de ontvangers van te hoge aanslagen.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten