CDA Wassenaar

CDA en ChristenUnie werken samen in Wassenaar

De leden van het CDA en van de ChristenUnie in Wassenaar hebben afgelopen week ingestemd met het voorstel voor een hechte samenwerking met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. De achterbannen van beide partijen zien genoeg aanknopingspunten om gezamenlijk op te trekken in plaats van de concurrentieslag aan te gaan.

Dit besluit werd genomen na verkennende gesprekken tussen de lokale afdeling van het CDA en een aantal actieve leden van de CU. Programmatisch bleken er geen blokkades en besloten de leden van CU dat het zinvoller is om de samenwerking te zoeken dan te proberen op eigen kracht een zetel te bemachtigen.

CDA-lijsttrekker Meindert Stolk reageert verheugd op de samenwerking. “Als je elkaar kunt vinden op belangrijke thema’s en de krachten kunt bundelen, dan is dat zonder meer winst voor de lokale politiek. Het gemeentebestuur van Wassenaar is gebaat bij sterke en stabiele partijen, zeker als ze een helder profiel en goede voorstellen voor Wassenaar presenteren. Deze samenwerking draagt daar zeker aan bij.”

Ook Mark Knevel, initiatiefnemer en woordvoerder namens de Wassenaarse CU-leden, is enthousiast. “Zeker lokaal is het zinvol om samen op te trekken om gezamenlijk gestalte te geven aan een goed beleid voor Wassenaar.”

Concreet betekent de samenwerking dat de leden van CU hun steun hebben uitgesproken voor het CDA-verkiezingsprogramma “Wassenaar, goed voor elkaar”. Versterking van de sociale samenhang, behoud van het voorzieningenniveau en meer aandacht voor duurzaamheid zijn daarin belangrijke thema’s.

De CU adviseert haar achterban om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te brengen op het CDA. Als de ledenvergadering daar mee instemt zal CU-vertegenwoordiger Mark Knevel een plek krijgen op de CDA-kandidatenlijst.

Website Christenunie Wassenaar