CDA Wassenaar

Speerpunten per gebied

Centrum

SAMEN MET U:
– veiligheid in het dorp verbeteren en handhaven
– omgeving van de haven fors opknappen
– verkeer beter regelen en verbeteren
  parkeerafspraken     
– oude dorpskern koesteren en goed onderhouden
– voorzieningen realiseren, zoals openbaar toilet.
– overlast van de Horeca terugdringen
– keiharde aanpak van inbraak en diefstal.

Kerkehout

SAMEN MET U:
– te werken aan een echt sociale wijk
– weren van het sluipverkeer
– nieuwe ontsluiting maken voor Kerkehout
– handhaven van de sportvoorzieningen
– het kopen van huurwoningen mogelijk maken
– zorgen voor een goed huurbeleid met
  voorrang voor Wassenaarders

Noord

SAMEN MET U:
– werken aan een plezierig woonklimaat
– maatregelen treffen tegen woninginbraken
– voorzieningen voor de jeugd realiseren
– de verkeersoverlast terugdringen
– woningen bouwen voor starters en senioren
– zorgen voor meer groen in de wijk

Oostdorp

SAMEN MET U:
– te werken aan een echt sociale wijk
– het wijkplan Oostdorp opstellen en uitvoeren
– gaan voor een goed buurtcentrum met zorg&welzijn
– zorgen dat verkeersdruk in de wijk
  (o.a. Zonneveldweg, Mansveltkade ) wordt beperkt
– de verkeerscirculatie en het parkeren aanpakken
– zorgen voor een goed huurbeleid met voorrang voor
  Wassenaarders

Zuid

SAMEN MET U:
– veiligheid vergroten en woninginbraken
  voorkomen
– de verkeersdruk  beperken
– gaan voor meer stil asfalt
– beschermen van monumentale panden
– groene buffer Wassenaar-Zuid behouden