CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Rioolheffing te hoog door fout Dunea ? Vragen gesteld door CDA fractie .

Reacties uitgeschakeld voor Rioolheffing te hoog door fout Dunea ? Vragen gesteld door CDA fractie .

Het CDA onderzoekt of er sprake is van een te hoog ingeschat waterverbruik 2012 door Dunea. Dit kan een te hoge rioolheffing tot gevolg hebben. Het CDA zal dit weekend vragen voorbereiden welke wij kunnen stellen aan het college als blijkt dat dit probleem aan de orde is bij vele huishoudens in Wassenaar. Inwoners kunnen indien aan de orde ook zelf bezwaar maken tegen  de aanslag.

CDA goed voor elkaar

Zie gemeentelijke website d.d. 1 maart

Aanslag rioolheffing

Zaterdag 25 februari 2012 zijn de aanslagen voor de gemeentebelastingen en de waterschapsbelastingen bij de inwoners van Wassenaar bezorgd. Door een samenloop van omstandigheden is door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voor Wassenaar in een aantal gevallen uitgegaan van een te hoog waterverbruik. Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de aanslag ‘rioolheffing gebruikers 2012’.

Op dit moment wordt de situatie nader bekeken. Als blijkt dat u ten onrechte een te hoge aanslag heeft ontvangen voor de rioolheffing dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht van de BSGR dat uw aanslag wordt verminderd.

Door de raadslid Rob Gussekloo zijn tijdens de raadsvergadering van 19 maart jl. vragen gesteld. U kunt deze terugzien op de site gemeenteraadwassenaar.nl , vergadering 19 maart onderdeel 6 vragenronde. Duidelijk is dat er sprake is van een complex probleem waarvan de omvang nog niet bekend is. De wethouder is in overleg met de gezamenlijke belastingdienst (BSGR) hoe e.e.a. opgelost gaat worden. Binnenkort zal de wethouder de raad nader informeren.

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten