CDA Wassenaar

Samenwerken om de zelfstandigheid van Wassenaar te kunnen garanderen

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken om de zelfstandigheid van Wassenaar te kunnen garanderen

Maandag 30 januari hield de gemeenteraad vergadering over het collegevoorstel om de ambtelijke organisaties van Wassenaar en Voorschoten samen te voegen. CDA-Wassenaar steunt de inzet voor een intensievere samenwerking, maar wel onder duidelijke voorwaarden.

 

Waarom die samenwerking?

–        Door uitvoerende zaken (inkoop, automatisering, etc.) gezamenlijk te doen kunnen we veel geld besparen.

–        Door de vele extra taken kan onze toch al kwetsbare organisatie het takenpakket in de toekomst niet aan. Nu al hebben we op verschillende terreinen (bijv. verkeer, volkshuisvesting) slechts één beleidsmedewerker, en dan ook vaak nog parttime. De nieuwe taken (bijv. de Jeugdzorg, de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en de overheveling van belangrijke zorgtaken vanuit de AWBZ) bieden volop kansen om goede voorzieningen te realiseren voor de Wassenaarders, maar laten we die dan ook goed doen.

–        Door gezamenlijk op te trekken bij gelijke belangen kunnen we onze positief versterken, bijvoorbeeld bij het behoud van de groene buffer.

–        We mogen niet afwachten tot het Rijk of de provincie over ons beslissen, maar we moeten zelf de regie in handen houden.

–        De financiën zijn natuurlijk belangrijk, maar mogen nooit de enige drijfveer zijn. Het belangrijkste is hoe we de kansen optimaal benutten om een zo goed mogelijk beleid te realiseren. En dat beleid moet tot uitdrukking komen in goede en concrete dienstverlening., of het nu gaat om het snel afhandelen van vergunningaanvragen, het onderhoud van de openbare ruimte, en het regelen van voorzieningen voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

 

Onze raadsfractie heeft bij monde van fractievoorzitter Meindert Stolk een aantal heldere voorwaarden geformuleerd voor de uitwerking van de verdere plannen:

–        Het behoud bestuurlijke en juridische zelfstandigheid en eigen identiteit

–        Wassenaarders moeten voor de belangrijkste diensten gewoon in het dorp terecht blijven kunnen,  inclusief een Wassenaars WMO-loket

–        Er moet voldoende ambtelijke ondersteuning blijven voor een eigen Wassenaars beleid.

–        Nieuwbouw van een nieuw gemeentekantoor is nu niet aan de orde.

–        Er moet sprake zijn van een zorgvuldig en transparant proces met betrokkenheid van de gemeenteraden en de inwoners. De gemeenteraad moet kunnen meepraten en meebeslissen over het plan van aanpak en de bijbehorende begroting.

–        Er moet een goed communicatieplan worden opgesteld om de Wassenaarders beter te informeren over de plannen.

 

 

Het is zonder meer een positief signaal dat het college van Burgemeester en wethouders heeft toegezegd dat alle CDA-voorwaarden zullen worden verwerkt in de verdere plannen.

 

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten