CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Seksrel blijkt verzinsel

Reacties uitgeschakeld voor Seksrel blijkt verzinsel

De beschuldigingen aan het adres van het college, in het bijzonder van wethouder De Greef, blijken een verzinsel en waren slechts bedoeld om mensen te beschadigen. Die conclusie kan getrokken worden uit het vandaag gepubliceerde rapport van BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Dit bureau heeft in opdracht van burgemeester Jan Hoekema onderzocht wat er feitelijk gebeurd is tijdens de nazit na de gemeenteraadsvergadering op 13 februari jl. Tijdens het onderzoek zijn de raadsleden van WWW en DLW, die de beschuldigen een week na de bewuste avond naar buiten brachten, met klem gevraagd om mee te werken aan het onderzoek en hun beschuldigingen nader te onderbouwen. Dit hebben zij helaas categorisch geweigerd, terwijl zij inmiddels wel een golf aan negatieve publiciteit over Wassenaar veroorzaakt hadden. Na een uitvoerig onderzoek stelt BING dat de beschuldigingen op geen enkele manier aannemelijk zijn gemaakt. Bovendien hadden de beschuldigingen nooit op deze manier naar buiten gebracht mogen worden. De onderzoekers stellen dat de wijze waarop WWW en DLW de publiciteit hebben gezocht in strijd is met de zorgvuldigheid en integriteit die verwacht mogen worden van gemeenteraadsleden.

CDA-Wassenaar hoopt dat deze voor Wassenaar zwarte bladzijde nu snel kan worden omgeslagen en dat alle raadsleden zich weer richten op datgene waar zij voor gekozen zijn: de energie besteden aan goede politieke debatten en het nemen van goede besluiten waar onze inwoners echt iets aan hebben.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten