CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar
Verkeersplan aanpassen

Structuurvisie zonder verkeersplan

Reacties uitgeschakeld voor Structuurvisie zonder verkeersplan

Wassenaar gaat komend jaar een nieuwe structuurvisie opstellen. In dat document wordt vastgelegd wat er de komende jaren in Wassenaar kan en mag gebeuren op het terrein van bijvoorbeeld woningbouw, openbare ruimte en het verkeer. De gemeenteraad bepaalt zo op hoofdlijnen hoe u of familieleden in ons dorp werken, wonen, naar school gaan of bijvoorbeeld recreëren. Op basis
van die structuurvisie zal de gemeente vervolgens het economie-, woon- en verkeersbeleid herijken.
Bij de bespreking hoe we die visie gaan opstellen heeft de CDA-fractie afgelopen week opnieuw zijn verbazing uitgesproken dat VVD, WWW en D66 hebben besloten geen budget beschikbaar te stellen voor een nieuw verkeersplan. Tijdens de begrotingsraad hebben die partijen dat namelijk uit de begroting geschrapt. Een onderzoek naar verkeersveiligheid, de verkeersstromen en het sluipverkeer vinden zij niet nodig omdat alles al bekend zou zijn. Maar natuurlijk is dat niet het geval. Ook in Wassenaar staan de ontwikkelingen niet stil.
Het CDA vindt een actueel verkeersbeleid wel van belang en wij zullen ons blijven inzetten dat daar ook echt aandacht aan wordt besteed en budget voor beschikbaar is.

CDA Fractie

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten