CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Wethouder Dienke Dekker opent kruising Kerkehout

Om het sluipverkeer door en langs Kerkehout tegen te gaan en tegelijk de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren is de kruising van de parallelweg Rijksstraatweg en het Kerkehout geheel vernieuwd.
De start van de gesprekken tussen de buurtvereniging Kerkehout, de buurtbewoners en de gemeente Wassenaar om te komen tot een aanpassing, zijn al in 2006 begonnen, mede op initiatief van toenmalig CDA-wethouder Alkemade. Na een onderbreking is e.e.a. weer opgepakt, waarna een enquete gehouden werd. De uitkomsten hiervan gaven nogal wat mogelijkheden aan. Uiteindelijk werd voor de huidige aanpassing gekozen. De buurt zat vervolgens de wethouder met haar staf zodanig “achter de broek”, dat vaart gezet werd achter de realisering.
Met trots verrichtte de wethouder op 21 december de opening (het afschieten van een confettikanon) en dankte allen, die zo’n grote rol gespeeld hebben voor hun inzet: de aannemer van der Holst, haar ambtenaren, de buurtvereniging en de bewoners van Kerkehout.

Deel dit artikel!

1 Reacties

  1. B. de Jong 5 januari 2012 at 12:37

    Nieuwe kleur steentjes, maar verder lijkt er niet veel veranderd. Die ene verkeersdrempel extra, gaat dat echt wat uitmaken voor het sluipverkeer ?