CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Wie kent er niet de Maatschappelijke Stagaires in Wassenaar ?

Reacties uitgeschakeld voor Wie kent er niet de Maatschappelijke Stagaires in Wassenaar ?

Vanaf schooljaar 2011-2012 was de Maatschappelijke Stage een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma voor alle middelbare scholieren. Alle leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO gingen 30/48 uur maatschappelijke stage lopen. Zij doen dan vrijwilligerswerk tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat gebeurt in de non-profit sector, bijv. bij de Wereldwinkel, de SWZ, het brandweermuseum, SJW of bibliotheek. Het was een initiatief van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) en de leerlingen worden ook wel gezien als de nieuwe generatie vrijwilligers. Nu staat in het akkoord dat de wettelijke verplichte Maatschappelijke Stage voor het voortgezet onderwijs per schooljaar 2015/2016 wordt afgeschaft. Maar CDA Wassenaar vindt het belangrijk dat jongeren blijvend betrokken blijven bij de samenleving en kennis maken met het vrijwilligerswerk. Uit onderzoek is gebleken, dat 83 % van de schoolleiders zeer positief is over de Maatschappelijke Stage en pleit voor handhaving van deze succesvolle regeling.Tijdens de begrotingsraad van 31 oktober j.l. heeft de Raad unaniem de motie van het CDA aangenomen, om bij de kadernota van 2015 een voorstel te doen voor de instandhouding en bekostiging van de Maatschappelijke Stage 2014.

Dineke den Hartog (CDA-raadslid).

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten