CDA  – Samen Succesvol voor wassenaar
foto winkelsluiting

Zondagsopening

In de Wassenaarse politiek gaat de aandacht soms wat meer uit naar de personen dan naar de inhoud. Misschien komt dit omdat echt fundamentele verschillen van inzicht tussen partijen over de inrichting van Wassenaar niet vaak voorkomen. Elke partij zet zich in voor een groen, veilig en welvarend Wassenaar. Maar in de laatste vergadering van de Commissie Ruimte en Economie vond wel een inhoudelijk debat plaats en wel over de openstelling van winkels op zondag.

De gemeenteraad heeft een motie van WWW aangenomen waarin de Raad het college opdraagt een onderzoek onder ondernemers en consumenten uit te voeren naar de wenselijkheid van openstelling van de winkels op zondag. Het onderwerp is actueel omdat het Rijk gemeenten de bevoegdheid heeft gegeven openstelling op zondag toe te staan. Het voorstel voor het onderzoek werd in de vergadering van de commissie voor Ruimte en Economie besproken.

In deze discussie bleek het CDA hier recht tegenover de VVD en D´66 stond. De VVD heeft openstelling van de winkels tot een speerpunt van haar verkiezingscampagne gemaakt. De ondernemer moet van de VVD zelf beslissen of hij op zondag open gaat. Het CDA heeft hier moeite mee.

Wij vinden een gemeenschappelijke rustdag belangrijk. Samen kun je van een kerkdienst, een sportwedstrijd of kunstuitvoering een succes maken. In je eentje een balletje hoog houden is toch echt minder dan een gezamenlijk potje voetbal. En een meditatie in je eentje is geen kerkdienst. Wie op zondag moet werken, bijvoorbeeld omdat hij anders teveel omzet mist, staat bij gemeenschappelijke activiteiten buiten spel. Dat vinden wij niet sociaal.

In de tweede plaats zijn we bang dat openstelling op zondag ten koste gaat van de middenstand terwijl de supermarkten en grote ketens ervan profiteren. Dit blijkt uit onderzoek naar de gevolgen van de openstelling op zondag in andere plaatsen. Wanneer de lokale winkels verdwijnen, wordt Wassenaar als winkelgebied minder aantrekkelijk.

Wij denken niet dat de uitkomsten van het onderzoek dat enige verandering gaat brengen in de standpunten van de partijen. Daarvoor is het onderzoek ook te beperkt van opzet. Het is niet meer dan het ondervragen van de verschillende belanghebbenden, zoals supermarkten en middenstanders. Het CDA zag er daarom niets in.

Het CDA-Wassenaar wil zich hard maken voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Niet alleen waar het gaat om werk, ook als het gaat om geloof of ontspanning. Stem daarom op 19 maart op het CDA.

CDA-Wassenaar

Deel dit artikel!

Laat uw reactie achter